Lösningsåtgärd: Driftstörningar i Robnet

i Category: | 1 min läsning

En programvaruuppdatering för Inteno cpe modell XG6746 har orsakat störningar för kunder i Robnet.

Följ instruktionen nedan endast om:
Ditt internet har slutat fungera efter fredagen den 16/2 och du har provat att koppla in din dator direkt till Intenons port 1 utan router emellan och det fungerar fortfarande inte.

Till detta behöver du:
Ett gem eller en penna

Gör så här:
1. Dra ut strömmen ur din Inteno (den vita lådan på väggen: fiberconverter).
2. Med hjälp av ett gem eller en penna tryck in resetknappen (placerad till vänster om el-anslutningen) och håll den sedan intryckt. Se bild 1.
3. Med resetknappen fortfarande intryckt ansluter du sedan strömmen till din Intenon och väntar tills MGMT-lampan tänts. Se bild 2.
4. När lampan har tänds tar du ut gemet/pennan från resetknappen.
5. Dra ut strömmen från Intenon och stoppa tillbaka den efter en liten stund.
6. Intenon kommer nu att ladda in ny programvara. Det tar ca 15 minuter. Ha tålamod och vänta 15 minuter.
7. Efter dessa steg måste du starta om din privata router.

Om ditt internet inte fungerar efter att du följt denna guide:
Ska du felanmäla till din tjänsteleverantör.

bild1-inteno
Bild 1

inteno-bild2
Bild 2