Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Underhållsarbeten Robnet v.9

i Category: | 1 min läsning

Under vecka 9 kommer följande underhållsarbeten att utföras i Robnet.

Sikeå/Spiran 27/2, Vi kommer utföra underhållsarbeten  i noden i Sikeå tisdag den 27/2 mellan klockan 10:00-12:00. Spiranhuset kommer vara påverkat under denna tid. Även ett antal privatkunder i området kommer vara påverkade.

Gumboda 28/2 : Vi kommer utföra underhållsarbeten i noden i Gumboda onsdag den 28/2 mellan klockan 08:00-10:00. Under tiden kommer det vara driftstörningar i området.