Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Nya rutiner vid besök hos Robertsfors kommun

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun har det sista året arbetat med ökad säkerhet och beredskap i vår kommunala verksamhet med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ett av resultaten är att säkerheten i kommunhuset ökar genom att ett glasparti har satts upp i receptionen så att det inte är fritt tillträde till hela huset. I samband med detta har även nya rutiner för besök tagits fram.

Från och med måndag 5/3 kommer kommunhusets personal istället möta upp besökare i receptionen vid bokade möten. Vid spontanbesök kommer receptionen undersöka om efterfrågad tjänsteperson finns i huset, annars rekommenderas besökaren att återkomma samt lämna uppgifter ifall denne önskar att bli kontaktad.

I övrigt är rutinerna kring besök likadana som tidigare. Rekommenderas att en i möjligaste mån försöker boka in träffar/möten för att slippa behöva återkomma vid ett senare tillfälle.