Nya rutiner vid besök hos Robertsfors kommun

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun har det sista året arbetat med ökad säkerhet och beredskap i vår kommunala verksamhet med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ett av resultaten är att säkerheten i kommunhuset ökar genom att ett glasparti har satts upp i receptionen så att det inte är fritt tillträde till hela huset. I samband med detta har även nya rutiner för besök tagits fram.

Från och med måndag 5/3 kommer kommunhusets personal istället möta upp besökare i receptionen vid bokade möten. Vid spontanbesök kommer receptionen undersöka om efterfrågad tjänsteperson finns i huset, annars rekommenderas besökaren att återkomma samt lämna uppgifter ifall denne önskar att bli kontaktad.

I övrigt är rutinerna kring besök likadana som tidigare. Rekommenderas att en i möjligaste mån försöker boka in träffar/möten för att slippa behöva återkomma vid ett senare tillfälle.