Att bo i Robertsfors kommun

i Category: | 3 min läsning

December 2016 antog kommunfullmäktige en bostadsförsörjningsstrategi där det konstateras att vi kommer att behöva minst 200 nya bostäder fram till 2030. För att uppnå detta mål beslöts även att en bostadsstrateg skulle anställas. Så, vad gör då Robertsfors kommun för att faktiskt att nå det här målet? 

Ann Lindberg är Robertsfors kommuns Bostadsstrateg och därmed den som ansvarar för arbetet som ska leda till att kommunen når sitt mål. Av de 200 bostäderna förväntas kommunen behöva åtminstone 50 nya lägenheter.

Vi har ett bekymmer i det befintliga lägenhetsbeståndet, och det är tillgängligheten. Det handlar om avsaknad av hiss och plats för att kunna använda sig av hjälpmedel så som rullator. Detta är särskilt problematiskt då vi har en åldrande befolkning. Därmed måste vi få till bättre anpassade bostäder för framtidens behov.
– Ann Lindberg

I skrivande stund bygger ROBO 16 nya lägenheter med hiss och bra tillgänglighet i centralorten. Kommunen för även en dialog med Statens Bostadsomvandling, SBO, som har ett uppdrag att hjälpa kommuner i samma situation som Robertsfors genom att bygga om och tillgänglighetsanpassa bostäder där bostadsmarknaden är svag, utan att hyrorna blir för höga.  Det område som SBO ser som intressantast att ta tag i är Ånäset. Vidare har Robertsfors kommun börjat undersöka om konceptet med kooperativa hyresrätter skulle kunna vara en modell för nyproduktion och har dessutom dialoger med privata aktörer om nyproduktion.

En annan utmaning Robertsfors kommun håller på att hantera är detaljplanerna för kommunens tre tätorter., Som i mycket handlar det om lönsamhet, det är billigare att bygga på höjden och många av detaljplanerna tillåter bara 2 våningar varför dessa måste revideras.  Att göra nya detaljplaner kommer att ta tid.

Det kan ta upp emot 2 år att ändra en detaljplan och innan dess kan en upphandling för nyproduktion inte göras. Det kan själfallet kännas frustrerande, därför påbörjar vi det här arbetet redan nu och har samtidigt andra processer igång bredvid.”
– Ann Lindberg

En annan viktig aspekt att känna till är att Robertsfors kommun ligger bra till för de som vill pendla. Exempelvis tar det 40 minuter att pendla med buss från Bygdeå till NUS i Umeå, medan buss från Sävar till NUS faktiskt tar 35 minuter. Marknadspriserna har börjat öka i Robertsfors kommun, vilket är mycket positivt. Det leder på sikt till att det blir lättare för privatpersoner att finansiera nybyggnation av villor då bankerna baserar sina lånevillkor på beräknat marknadsvärde. Ju högre marknadsvärde desto mer pengar kan man låna och kontantinsatsen blir lägre.

Om man ser på våra bostadspriser så får man ett prisvärt boende i Robertsfors kommun. Även med stigande priser är det mycket boende för pengarna. Med den planerade breddningen av E4:an söder om Bygdeå och ett helt nytt bostadsområde på Prästberget i Bygdeå tror vi på ett uppsving av nybyggda villor. Det kommer att bli ett attraktivt boendealternativ.”
– Ann Lindberg

I maj kommer Robertsfors kommun anordna en Bygg & Bo-mässa, vars syfte är att visa på vilka möjligheter det finns att bosätta sig i Robertsfors kommun samt ge inspiration. Till mässan bjuder vi in mäklare, banker, privata hyresvärdar, bygg- och entreprenadföretag, representanter från kommunens olika byar och Länsstyrelsen. Vi ger även möjlighet att marknadsföra hus för uthyrning eller för försäljning samt tomter, dessutom kan man visa upp genomförda och planerade detaljplaner.  Kommunal verksamhet som kan vara av intresse för den som funderar på att flytta hit finns på plats, dessutom kommer man att kunna få svar på olika byggfrågor.

Robertsfors kommun har som övergripande mål ”Sveriges bästa kommun 2020”, och vi arbetar på flera fronter för att göra så att våra invånare trivs och känner sig trygga här. En del av det arbetet är att öka utbudet av tomter och bostäder, för att de som söker sig hit ska hitta en trivsam plats att bo på. Även om det ta tid så gör vi väldigt mycket just nu, på många olika håll. Ingen sten lämnas ovänd.
– Ann Lindberg