Underhållsarbeten för Robnet v.10

i Category: | 1 min läsning

Under veckan kommer underhållsarbete ske i tre (3) olika noder i Kommunen (Bygdeå, Djäkneboda och Gumboda). Nedanför kan samtliga tider hittas. Under dessa tider kan det driftstörningar uppstå .

Bygdeå 7/3:
Onsdag 7/3 mellan 13:00-15:00. Detta kommer även beröra södra kommundelen då vi byter ut en del huvudkomponeneter.

Djäkneboda 7/3:
Onsdag 7/3 mellan 13:00-15:00.  Detta kommer även beröra södra kommundelen.

Gumboda 7/3:
Onsdag 7/3 mellan 08:00-10:00. Berör endast ett fåtal kunder i Gumboda.