Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Underhållsarbeten för Robnet v.10

i Category: | 1 min läsning

Under veckan kommer underhållsarbete ske i tre (3) olika noder i Kommunen (Bygdeå, Djäkneboda och Gumboda). Nedanför kan samtliga tider hittas. Under dessa tider kan det driftstörningar uppstå .

Bygdeå 7/3:
Onsdag 7/3 mellan 13:00-15:00. Detta kommer även beröra södra kommundelen då vi byter ut en del huvudkomponeneter.

Djäkneboda 7/3:
Onsdag 7/3 mellan 13:00-15:00.  Detta kommer även beröra södra kommundelen.

Gumboda 7/3:
Onsdag 7/3 mellan 08:00-10:00. Berör endast ett fåtal kunder i Gumboda.