Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Kvalitetsförbättrande åtgärder i fibernätet

i Category: | 1 min läsning

Kvalitetsförbättrande åtgärder i fibernätet medför kortare avbrott för 41 abonnenter i Norumsområdet med följande postadresser. Avbrotten kommer att ske under perioden 2018-02-09 08:00 – 10:00.

Brednoret, 91597 Bygdeå
Norra Sandåsen, 91597 Bygdeå
Norum, 91597 Bygdeå
Södra Norum, 91597 Bygdeå