Avloppsmöte 12/3 är inställt!

i Category: | 1 min läsning

Det planerade avloppsmötet den 12/3 kl 19:00 för fastighetsägare i Edfastmark är inställt på grund av för få anmälningar.

Berörda har möjlighet att närvara på mötet i Kålaboda byahus den 5/3 kl 19:00 istället förutsatt att man anmäler sig till Samhällsbyggnadskontoret innan.

Har man ej möjlighet att närvara men ändå vill ta del av information som tagits upp på mötet så går det bra att höra av sig till Samhällsbyggnadskontoret för mer information.