Intresseanmälan för offentlig utsmyckning av Storgatan 34

i Category: | 1 min läsning

Detta är en inbjudan att lämna intresseanmälan gällande skissuppdrag för att konstnärligt gestalta inne i Flerfamiljshuset som är under uppförande på Storgatan 34. Inbjudan avser ett fysiskt verk på 120 000 kr, inklusive moms. Verket ska placeras inomhus i den offentliga entrén. Från intresseanmälningarna kommer 1 – 3 konstnärer väljas till skissuppdrag à 20 000 kr, inklusive moms. Utlysningen görs av Robertsfors Bostäder (Robo). Beslut i urvalsprocessen tas i samarbete med Robertsfors konstförening och kommunens kulturchef.

Kvalificering

Endast intresseanmälningar från professionell konstnär/konstnärsteam med F-skattsedel kommer att kunna kvalificera sig. Examen från konstnärlig högskoleutbildning eller liknande kompetens och erfarenhet krävs. Endast konstnärer verksamma i Västerbotten kommer att beaktas.

Övrigt

Verket ska vara av ett hållbart material passande för en offentlig miljö, såsom trä, emalj, metall eller keramik. Ej textil. Vid behov av renovering av fastigheten ska verket kunna monteras ned från sin plats. Verket ska färdigställas under 2018.

För intresseanmälan

Visa referenser, helst från större verk eller offentlig utsmyckning och lämna bilder och CV. Sista anmälningsdag 6 maj. Anmälan skickas till Åsa Grenholm asa.grenholm@robertsfors.se.
Välkommen med din anmälan!