Länets bästa äldreomsorg!

i Category: | 1 min läsning

I den nationella mätningen “Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre” som presenteras av Socialstyrelsen och SKL jämförs samt rankas Sveriges kommuner mot varandra. VK har nu gjort en sammanställning över rankningen, vilken visar att Robertsfors kommun totalt sett får den bästa placeringen i mätningen utifrån de 22 områden som finns med i mätningens bedömning.

Som tidigare presenterat på denna hemsida från äldreomsorgen så sker det ett flertal processer och satsningar för att löpande förbättra verksamheten. Redan 2002 tog Robertsfors kommun fram en strategi och formade inriktningen för arbetet. Det finns även en annan väldigt viktig del att hålla koll på när en frågar sig varför Robertsfors kommun får dessa resultat.

Detta resultat är ett bevis på det fantastiska arbete som vår duktiga personal gör varje dag. Det är dem som är med i det löpande förbättringsarbetet och där är dem som ser till att alla i äldreomsorgen får den bästa möjliga servicen” – Kjell-Åke Nilsson, Sociala utskottets ordförande.

Om ni är intresserade av att ta del av originalkällan för detta så kan ni läsa artikeln hos VK genom att klicka på följande länk: (extern-länk)