Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Avloppsinventering i Fredriksfors och Kålaboda

i Category: | 1 min läsning

Under vecka 21 kommer inventeringen av enskilda avlopp i Fredriksfors och Kålaboda att påbörjas. Det är planerat att inventera i Fredriksfors den 24 maj 2018 och i Kålaboda den 25 maj 2018. Kontakt kommer att tas med de som anmält att de vill delta vid inspektionen för att försöka komma överens om en lämplig tid. De avlopp som inte hinner inventeras under vecka 21 kommer fortlöpande inventeras allt eftersom. Är ingen hemma vid inventeringen så kommer en lapp att läggas i brevlådan att inventering har skett.

/Miljökontoret i Robertsfors kommun