Bredbandsutbyggnaden i Robertsfors kommun

i Category: | 3 min läsning

2014 inleddes en ny satsning i Robertsfors kommuns arbeta att bygga ut bredbandet runtom i kommunen, i linje med de nationella målen. Satsningarna syftar till att ge möjlighet till en större del av kommunens befolkning att få tillgång till fibernät istället för äldre uppkopplingsalternativ.

Sedan Sveriges regering valde att ta ett beslut om att fler i Sverige skulle ha tillgång att koppla upp sig mot ett mer modernt optofibernät har ett omfattande arbete inletts i landets alla kommuner. Det nationella arbetet, med Post- och telestyrelsen (PTS) som den ansvariga myndigheten, har som mål att 95% av alla hushåll bör ha möjlighet att koppla upp sig mot ett fibernät med minst 100mb i hastighet innan 2020. PTS har även satt upp ett mål att 98% av samtliga ska ha en liknande möjlighet inför 2025, fast då med minst 1000mb i hastighet.

Nu handlar det inte om faktiska uppkopplingar, utan att dessa procent ska ha möjlighet att koppla upp sig till ett fibernät ifall de vill, och alla vill inte av olika anledningar. Däremot bygger vi så att i de områden där vi är och gräver så kommer alla ha möjlighet att koppla upp sig även i framtiden, för att vara förberedda” – Kristoffer Hansson, IT-chef för Robertsfors kommun

Bakgrunden till detta nationella arbete är mångfacetterad på så vis att det både handlar om att anpassa sig till de högre krav som kommer med det moderna samhället, men även för att kunna ersätta den tidigare infrastrukturen för internetleverans som håller på att försvinna. För detta krävs en ny, pålitlig och långsiktigt hållbar infrastruktur varpå fiberledningar har varit det främsta alternativet.

I Robertsfors kommun är det kommunen själv som äger statsnätet och ansvarar därför även för all modernisering. Kommunen har valt att driva detta arbete i egen regi medan utförandet sker genom entreprenörer och tack vare stöd från Landsbygdsprogrammet (genom Jordbruksverket) har det varit möjligt att kunna finansiera dessa satsningar.

I detta arbete sker det även ett kontinuerligt samarbete med de andra kommunerna i Västerbotten genom de forum som Region Västerbotten och AC-net har skapat.

Genom dessa centrala forum har kommunerna kunnat nå lösningar för att de medel som kommer till vårt län ska fördelas till samtliga kommuner på schysst och praktiskt sätt. Detta har inneburit ett väldigt bra samarbete i de gemensamma frågorna, vilket i sin tur har lett till en bra utbyggnadstakt hos alla kommuner.” – Kristoffer Hansson.

I nuläget sker arbetet för att genomföra fyra olika satsningar i särskilda områden i kommunen, eller så kallade objekt, som ska ske parallellt med varandra mellan 2018 och 2020. Dessa är:
– Kålaboda, Ultervattnet, Buafors, Rislandet, Långsjön och Kvarnrödingen.
– Granån, Klintsjön, Gumboda, Skäran och Långviken.
– Flarken.
– Rotberget.

Inför samtliga satsningar passar kommunen även på att genomföra informationsmöten med de bostadsområden som påverkas av arbetet. Robertsfors kommun avser även att bygga i följande byar under nästa satsning:
– Bäck, Öndebyn, Junkboda, Näs, Djäkneboda/Åsjön, Nyvik/Lillåbron, Gryssjön.

I jämförelse med när detta arbete började har Robertsfors kommun nu lagt om till en ny strategi för upphandlingarna, vilket har inneburit att fler duktiga entreprenörer har haft möjlighet att lämna anbud. Robertsfors kommun har även eftersträvat att vara lösningsorienterade för att anpassa sig till kommunens olika delar.

Vi har valt att ha en offensiv plan för detta arbete. En av dessa delar handlar även om att hitta lösningar för de områden som annars skulle sakna täckning rent finansiellt för en sådan satsning, exempelvis med andra moderna alternativ. På sikt kommer vi kunna göra mycket kring vår service gentemot invånarna tack vare denna satsning. Med tiden börjar det handla mer om att kunna driva bra nät snarare än att kunna bygga dessa nät” – Kristoffer Hansson