Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Vägarbete på E4 mellan Bygdeå och Sikeå

i Category: | 1 min läsning

Från måndag 21 maj kommer Trafikverket att inleda ett vägarbete på E4 mellan Bygdeå och Sikeå. Det är fundamenten för mittvajern som ska bytas ut på sträckan för att säkra vajerns funktion. Trafikstörningarna kommer att bli stora då en körbana kommer att stängas av vid platsen för det pågående arbetet. Fundamentbytet sker mitt på E4 och vi ber er därför att respektera hastigheten för att minska risken för olyckor. Arbetet beräknas färdigt i början av juli.