Krisberedskapsveckan 2018

i Category: | 1 min läsning

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Krisberedskapsveckan är en nationell kampanjvecka som tillkommit för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om vid en kris eller svåra påfrestningar.

Budskapet under årets kampanjvecka är: “Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?
Syftet är att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. En svår samhällspåfrestning kan uppstå på grund av till exempel extremt väder eller en it-attack.

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Under denna vecka kommer Robertsfors kommun även genomföra egna aktiviteter för att synliggöra dessa frågor. Utöver att uppmärksamma viktiga aspekter av Krisberedskapsveckan genom våra kommunikationskanaler kommer Robertsfors kommuns Kriskommunikatör samt Beredskapssamordnare besöka samtliga årskull 6 klasser runtom i kommunen. Vid dessa besök kommer eleverna bli informerade om Krisberedskapsveckan, MSB:s broschyr samt hur en själv kan förbereda sig för en eventuell samhällspåfrestning .

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer  genom följande länk till MSB:s hemsida: (extern-länk)