POSOM-gruppen i Robertsfors kommun

i Category: | 1 min läsning

När det sker en kris, större olycka, allvarlig eller extraordinär händelse har Robertsfors kommun POSOM-gruppen för dem som är i behov av akut psykosocialt stöd.

POSOM (psykologiskt och socialt omhändertagande) är ett nätverk av aktörer som kan agera när samhällets ordinarie resurser är otillräckliga eller otillgängliga. Nätverket består av en styrgrupp och en stödgrupp, där styrgruppen har i uppdrag att samordna och aktivera kommunens stödgrupp.

Stödgruppen utgörs av personer som ingår i Robertsfors frivilliga resursgrupp (FRG). De har uppdraget att möta de fysiskt oskadade som på något vis påverkats av händelsen så som ögonvittnen, anhöriga, kamrater och allmänhet i övrigt.

Om någon är intresserad av att bli stödperson kan en kontakta kommunens beredskapssamordnare för mer information genom att skriva till följande e-postadress:
kommun@robertsfors.se

Mer information om POSOM finns på kommunens hemsida genom att klicka på följande interna länk: (intern-länk)

(Bild av person i Stödperson-väst:  Tommy Öster/Sveriges Radio)

#Krisberedskapsveckan #POSOMiRobertsfors