Sommarlovsföretagare 2018

i Category: | 1 min läsning

Idag på förmiddagen så genomfördes draknästet för våra sommarlovsföretagare 2018 Sixten Wiklund, Luise Zetterström och Johan Zetterström.

Sixten presenterade sin affärside för firman ”Referee” som bygger på att erbjuda idrottsföreningar en mer professionell och seriös domartjänst främst riktat mot ungdomslag i mellanbygden och Umeåområdet. Genom hög kunskap om regelverk samt ett moget beteende skall verksamheten bidra till minska användningen av olämpliga ord samt att ge en bättre stämning och ett bättre uppträdande bland föräldrar, spelare och ledare. Referee:s verksamhet skall bidra till att göra ungdomsfotbollen roligare för alla.

Syskonen Luise och Johan Zetterström kommer att gemensamt driva verksamheten ”UPP” Ungdomar på plats. Deras mål är att kunna bidra till att medborgare i kommunen känner sig utvilade och laddade efter sin semester genom att dom erbjuder olika former av hushållstjänster till främst pensionärer, barnfamiljer, föreningar och företag. Luise och Johan kommer att erbjuda sina tjänster främst i Robertsfors samhälle och dess närområde.

De presentationer som genomfördes under förmiddagen var intressanta och väl genomtänkta och presenterades på ett mycket bra och fångande sätt. Samtliga tre unga entreprenörer beviljades ett stipendium om 3000 kronor att användas som startkapital för sin sommarverksamhet.

Vi önskar lycka till och samtliga unga entreprenörer är inbjudna till Kommunstyrelsens sammanträde den 25 september för att redovisa sommarens aktiviteter och hur man lyckats uppfylla de mål som man själv ställt för sommarens verksamhet.