Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Valaffischering inför 2018 års RKL-val

i Category: | 1 min läsning

Länsstyrelsen har nu tagit beslut om hur valaffischeringen får genomföras.

De politiska partier som deltar i något av riksdags-, kommun- eller landstingsvalen får tillstånd till valaffischering utanför vägområde utanför detaljplanlagda områden inom Västerbottens län från och med den 5 augusti
2018 och längst till och med den 16 september 2018.

Följande föreskrifter gäller för tillståndet.

 •  Valaffischer får sättas upp tidigast fem veckor innan valet och ska tas ned senast en vecka efter valet.
 • Valaffischer får inte sättas upp utmed mötesfria landsvägar.
 • Valaffischer får inte sättas upp på broar.
 • Valaffischer får inte sättas upp i kurvor.
 • Valaffischer ska placeras minst 75 meter från korsningar och cirkulationsplatser.
 • Valaffischer ska placeras minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler.
 • Valaffischer ska placeras minst 5 meter från vägkant.
 • Valaffischer får inte skymma vägmärken eller andra väganordningar.
 • Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller väganordningar.
 • Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).
 • Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning.

Om ni som parti vill ta del av Länsstyrelsens beslut eller den lokala förteckningen av möjliga områden valaffischerings, kontakta kommun@robertsfors.se.