Nu bygger vi framtidens nätverk!

i Category: | 3 min läsning

Under det gångna året har Robertsfors kommun arbetat med att bygga upp en ny infrastruktur bestående
av aktiv utrustning d.v.s. ny hårdvara för nätverket som tillhandahåller internet-accessen i kommunen. Detta är något utöver ett vanligt underhållsarbete av det befintliga nätverket och förhoppningen är att det nya ska vara klart för drift under våren 2019. När nätverket är klart kommer det innebära många fler möjligheter för kommunen, så som möjligheten att få högre internethastighet och att det underlättas för nya tjänsteleverantörer att etablera sig här. Men framför allt stabilitet.

Läs mer om det pågående arbetet med nätet här genom följande länk!: (intern-länk)

Robertsfors kommun har emellanåt fått frågor om hur planerna för att säkra internetleveransen i kommunen ser ut. Ofta lyfts bredbandsutbyggnaden upp i dessa sammanhang, men det finns även ett annat arbete på gång som ibland hamnar i skymundan.

Sedan en tid tillbaka har Robertsfors kommun arbetat med att bygga upp ett nytt aktivt nätverk bestående av switchar som tillhandahåller själva ”intelligensen” över ett fibernätverk. Detta nät byggs upp parallellt bredvid det som finns redan idag. För att få tydlighet kring detta så har vi ställt några frågor till vår IT-chef, Kristoffer Hansson.

Vad handlar det här arbetet konkret om?

–          Det handlar om att vi bygger upp ett helt nytt ”internetnätverk” bredvid det nätverk vi har idag, med helt ny hårdvara. Värt att poängtera är att detta arbete inte omfattar den fysiska fibern i marken. När det nya nätet är klart så ska vi successivt flytta över noderna och internetleveransen från det gamla till det nya nätverket, förhoppningsvis redan under våren 2019. – Kristoffer Hansson.

Varför bygger vi nytt istället för att underhålla det som redan finns?

–          Det aktiva nätet som finns idag är väldigt gammalt och dess struktur kräver mycket underhållsarbete för att fungera korrekt. Det är även så att den har begränsningar i sin potential, exempelvis måste tjänsteleverantörer själva bygga upp en infrastruktur för att kunna leverera sina tjänster i Robertsfors kommun vilket gör att de drar sig ifrån att satsa på vår kommun. Så trots att vi underhåller det gamla nätverket så räcker det inte för att förbättra dess potential. Det nya nätverket skulle däremot vara mer automatiserat och kommer kunna förbereda oss inför framtidens behov och dess tjänster. För tjänsteleverantörer skulle det räcka med att finnas i Umeå kommun för att kunna erbjuda sina tjänster till invånare i Robertsfors kommun. – Kristoffer Hansson.

Vad kommer det här innebära för Robertsfors kommun och alla invånare?

–          Invånare kommer kunna se många fördelar med det nya nätverket! Till att börja med kommer det mer automatiserade nätverket innebära färre problem med internetleveransen och kortare underhållsarbeten. Nätverket kommer även ha en överkapacitet, så hushåll som är intresserade kommer kunna beställa snabbare internethastigheter än idag. Slutligen förbättras även möjligheten för att fler tjänsteleverantörer ska vilja etablera sig i Robertsfors kommun samt vilja erbjuda fler tjänster än idag. Det är inte så att Robertsfors kommun kan bestämma över hur tjänsteutbudet ska se ut, men genom att tillhandahålla ett stabilt och välanpassat nätverk så kommer fler tjänsteleverantörer vilja etablera sig här. – Kristoffer Hansson.

Så vad händer nu?

–          Vi kommer fortsätta med att underhålla det gamla nätverket medan vi bygger upp det nya nätverket. När vi har kommit tillräckligt långt i denna process så kommer vi testa det i skarpt läge i några olika pilotområden, med förhoppningen att kunna påbörja flytten från det gamla nätverket till det nya redan till våren. – Kristoffer Hansson.