Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Mari i Hemsjukvården!

i Category: | 1 min läsning

Vad jobbar du med?
Specialistsjuksköterska Vård av äldre

Vad är en bra dag på jobbet för dig?
Jobbar för närvarande i Hemsjukvården vilket innebär besöka våra äldre och sjuka i hemmet. Att kunna bistå i hemmet så man kan bo kvar känns gott och våra besök är oftast uppskattade och trevliga. Mötet med människan är det bästa!

Vilken utbildning eller andra kvalifikationskrav krävs för ditt yrke?
Grundutbildning sjuksköterska med påbyggnad specialistutbildning.