Avtackningar

i Category: | 3 min läsning

I måndags sammanträdde kommunfullmäktige för första gången under 2019. Sammanträdet började med avtackningar av de ledamöter som slutat sedan förgående mandatperiod.

Margitha Ådin började i barn och utbildningsnämnden 2008 till i slutet av 2009. Fortsatte sedan som ersättare i styrelsen och barn och utbildningsutskottet under förra mandatperioden.

Samuel Lindgren har varit ersättare i fullmäktige dom två senare mandatperioderna samt ordinarie ledamot för en period under 2014.

Gerhard Johansson började som ersättare i kommunstyrelsen 2003 där han satt två mandatperioder. Från 2007 fram till den här mandatperioden har han suttit i fullmäktige. Sista mandatperioden som ersättare.

Linus Lindgren började hösten 2013 i kommunfullmäktige som ledamot och satt där fram till och med förra mandatperioden. Samma period var han vald till styrelsen och demokratiberedningen.

Moritz Isaksson Blev vald som ersättare till kommunstyrelsen i juni 2006. Har sen valet 2006 varit ordinarie ledamot av fullmäktige. Där i mellan har han varit invald i bland annat Stiftelsen Sikeå Hamn och Demokratiberedningen. Under en period var han ordförande för Stiftelsen Sikeå Hamn.

Magnus Forsberg Blev vald som ersättare i Socialnämnden 1:a januari 2003. Har dom 2 senaste mandatperioderna varit invald som ledamot av fullmäktige. Har däremellan varit vald till ledamot av bland annat RoBo, Tekniska nämnden och kommunstyrelsen.

Olof Hansson

Är en återvändare, har sen förra avtackningen blivit vald till ersättare i Barn och utbildningsnämnden 2003. Har suttit i fullmäktige sen juni 2003 både som ersättare och ordinarie ledamot. Han har även varit invald i kommunstyrelsen och demokratiberedningen.

Inga-Britt Berglund

Blev invald i kommunstyrelsen 2001. Har suttit i fullmäktige sen 2007 både som ordinarie ledamot och senaste mandatperioden som ersättare. Hon har även hunnit med att vara Socialnämndens vice ordförande och Handikapprådets ordförande under en mandatperiod var. Utöver det har hon hunnit med Robertsfors Hälsoförbundsfullmäktige och Sociala utskottet.

Ann-Sophie Stoltz

Blev invald till Socialnämnden 1999 och har suttit i fullmäktige sen 2003, både som ersättare och ordinarie ledamot. Utöver dessa uppdrag har hon varit invald i Barn och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, Robertsfors hälsoförbunds styrelse, handikapprådet och demokratiberedningen.

Haldo Eriksson

Började sin politiska bana i kommunfullmäktige i Robertsfors redan 1983 som ledamot. Han har därefter hunnit med en hel del i det politiska livet. Bland annat har han suttit om ordförande i kommunfullmäktige i tre omgångar och vice ordförande i en period. Haldo har också suttit i handikapprådet mellan 1983 och 2006. Första mandatperioden som ersättare och därefter som ordinarie ledamot.

I Centrala byggnadskommittén var han ledamot under sin första mandatperiod, för att sedan från 1986 vara vice ordförande tills kommittén upplöstes i slutet av 1991. Centrala byggnadskommittén ersattes därefter av Tekniska nämnden och Haldo fortsatte som vice ordförande i totalt tre mandatperioder och två mandatperioder som ordförande för nämnden.

Haldo var också ordförande i två mandatperioder och vice ordförande i tre mandatperioder för RoBo.

Utöver dessa uppdrag har Haldo haft minst 13 andra uppdrag för kommunen.

Tyvärr gick Haldo bort den 24:e december i fjol och under måndagens kommunfullmäktige hölls en tyst minut till minne av Haldo.

Cecilia Löfbom har suttit en mandatperiod i fullmäktige.

Björn Brändström har suttit en mandatperiod i fullmäktige.

Ann Rosie Eriksson har suttit en mandatperiod i fullmäktige.

Sonja Boström har suttit en mandatperiod i fullmäktige.

Hilda Östlund (nu Vidmark) har suttit en mandatperiod i fullmäktige.

Vera Pettersson har suttit en mandatperiod i fullmäktige.

Petra Falk har varit ersättare i fullmäktige i en mandatperiod

Birgitta Brändström har varit ersättare i fullmäktige i en mandatperiod