Krav på E-faktura

i Category: | 1 min läsning

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna ska faktureras med e-faktura.

Sedan 1 april 2019 måste du som är leverantör skicka e-faktura till alla upphandlande myndigheter, inklusive Robertsfors kommun. Det är inte detsamma som att sända en faktura som PDF.

Du kan läsa mer om vad som gäller när du ska fakturera Robertsfors kommun på sidan: Skicka e-fakturor till Robertsfors kommun (intern-länk)