Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Detaljplaneändringar på gång

i Category: | 1 min läsning

Nu har arbetet med att ändra detaljplan på två av kommunens tomter påbörjats. Avsikten är att möjliggöra för flerbostadshus på upp till 4 våningar. Det handlar dels om ett centralt läge i Bygdeå samt på området Brännan i centralorten Robertsfors. Detaljplaneändringarna kommer att gå ut på samråd under hösten.

I Bygdeå anger nuvarande detaljplan att fastigheten är avsett för handel. Den planerade förändringen av detaljplanen innebär att området tillåter kontor, centrum, vård och bostad. Bostaden är för flerbostadshus med maximalt våningsantal på 4 våningar.

I Robertsfors anger nuvarande detaljplan att fastigheten är avsett för bostadsändamål med fristående eller sammankopplade hus med 1 våning samt inredd vind. Den planerade förändringen av detaljplanen innebär att fastigheten tillåter bostäder och vård i form av flerbostadshus med maximalt 4 våningar.

Kontaktperson
Utvecklingsstrateg
Ann Lindberg
Telefon 0934-141 11
ann.lindberg@robertsfors.se