Bruna tunnan har anlänt

i Category: | 1 min läsning

Måndag 27 januari räknar vi med att ställa ut de sista matavfallstunnorna till boende, under vecka 9 sker kompletteringar.  Tömning av matavfall startar 1:a mars, den kommer att tömmas samtidigt som den gröna tunnan av en sidlastare med två fack.

Hos kunder som fått godkänd kompost kommer vi att återta tunnan allt eftersom.

V 7 kommer alla att få ett utskick med information.

Taxa från 1 mars finner ni här,

http://www.robertsfors.se/bo-bygga-miljo/avfall-och-atervinning/avgifter-och-regler-abonnemang/renhallningstaxa

Taxa 2020-03-01

Avfall och återvinning / Matavfall

Ni kan också kontakta avfall@robertsfors.se