Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Bruna tunnan har anlänt

i Category: | 1 min läsning

Måndag 27 januari räknar vi med att ställa ut de sista matavfallstunnorna till boende, under vecka 9 sker kompletteringar.  Tömning av matavfall startar 1:a mars, den kommer att tömmas samtidigt som den gröna tunnan av en sidlastare med två fack.

Hos kunder som fått godkänd kompost kommer vi att återta tunnan allt eftersom.

V 7 kommer alla att få ett utskick med information.

Taxa från 1 mars finner ni här,

http://www.robertsfors.se/bo-bygga-miljo/avfall-och-atervinning/avgifter-och-regler-abonnemang/renhallningstaxa

Taxa 2020-03-01

Avfall och återvinning / Matavfall

Ni kan också kontakta avfall@robertsfors.se