Informationsmöte ang. avloppsinventering

i Category: | 1 min läsning

”Än så länge har inga anmälningar inkommit till oss om att närvara vid mötet den 25 mars angående avloppsinventeringen i Gumboda. På grund av spridningen av Corona har vi nu valt att ställa in mötet, om ni har några funderingar är ni välkomna att kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö”.