Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Informationsmöte ang. avloppsinventering

i Category: | 1 min läsning

”Än så länge har inga anmälningar inkommit till oss om att närvara vid mötet den 25 mars angående avloppsinventeringen i Gumboda. På grund av spridningen av Corona har vi nu valt att ställa in mötet, om ni har några funderingar är ni välkomna att kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö”.