Vuxenutbildningen Lärcentrum övergår till Distans- och fjärrundervisning

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Enligt beslut fattat av tf barn- och utbildningschef kommer vuxenutbildningen som finns på Lärcentrum i Robertsfors kommun att övergå till distans- och fjärrundervisning från och med torsdag 19 mars. Lärcentrum fortsätter att hålla öppet och vuxenstuderande är välkomna för möten med lärare och studie- och yrkesvägledare samt för tentamensskrivning, men ingen reguljär klassrumsundervisning kommer att bedrivas.

Vid frågor gällande gymnasieskolor i annan kommun hänvisas till respektive kommun eller huvudman för fristående skolor.

Övriga råd för att minska smittspridning gäller fortsatt. Håll er uppdaterade på krisinformation.se och folkhalsomyndigheten.se.

Se mer information angående Corona.