Robertsfors kommun underlättar för företagens coronakonsekvenser

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Coronapandemin drabbar vårt lokala näringsliv på olika sätt. Regeringen stödpaket är viktiga men vissa företag kan inte vänta utan behöver konkreta åtgärder nu på en gång.

Robertsfors kommun har därför undersökt hur pandemin slår mot våra lokala branscher och konstaterar då att boendeanläggningar och restauranger är de mest utsatta i dagsläget.

Kommunen har därför beslutat att ge våra lokala företagare inom detta område ett erbjudande att samtliga fakturor från kommunen avseende vatten, avlopp, tillsyn samt hyra med fakturadatum under perioden 1 april tom 30 juni kan betalas med kredittid 90 dagar.

Erbjudandet gäller registrerad näringsverksamhet oavsett associationsform inom aktuella SNI-registreringar och med en omsättning om minst 300 Tkr. Erbjudandet gäller således inte hobbybaserad verksamhet, föreningar och annan verksamhet som kan betraktas som sidoverksamhet.

Aktuella företagare i kommunen har kontaktats och åtta lokala företagare har accepterat erbjudandet.

Vi hoppas att vi med detta beslut kan underlätta för företagens likvida flöde under 2:a kvartalet 2020.

Robertsfors kommun fortsätter att bevaka utvecklingen och beslutshantering efter juni kommer att bedömas senare. Har du som företagare synpunkter eller åsikter är ni välkommen att återkomma till vår Näringslivsstrateg för förnyad bedömning.

Umeå kommun har också tillsammans med Företagarna öppnat Företagsakuten där företagare kan få stöd och hjälp vid frågor. Företagsakuten bemannas av duktiga och erfarna rådgivare och finns till för alla företag som önskar hjälp. Här får du som företagare hjälp med praktiska frågor som exempelvis vilken myndighet man ska vända sig till, men du kan även få konkret rådgivning rörande ditt bolags ekonomi. Se ytterligare information här:

https://www.umea.se/arkiv/nyheter/toppartiklar/umeakommunochforetagarnastartarforetagsakut

2020-03-19

Olof Norberg
Näringslivsstrateg
Robertsfors kommun