Ny kommunchef

i Category: | 1 min läsning

Kommunstyrelsen utsåg idag den 6 april Anders Persson som ny kommunchef för Robertsfors kommun.

Anders har en lång och bred erfarenhet av utvecklingsarbete inom offentlig verksamhet på både kommunal och regional nivå. Han har arbetat som förvaltningschef i Jönköping och Luleå kommuner, med regional utveckling i Västra Götaland och Västerbotten, med landsbygdsutveckling som verksamhetsledare för Leader Lappland samt har även haft flera uppdrag på nationell nivå.

Anders är uppvuxen i Södra Sverige men bor sedan många år tillbaka i Sävar tillsammans med sin familj. Han har ett långt förflutet inom idrottsrörelsen och är idag aktiv inom föreningslivet.

”Det känns otroligt stimulerande och spännande att få kliva in i denna yrkesroll i just detta skede. Alla kommuner i Sverige står inför stora utmaningar de närmaste åren. Robertsfors geografiska läge mitt i ett av Europas hetaste tillväxtområde, satsningar på Norrbotniabanan och ombyggnation av E4 tillsammans med en välskött ekonomi, duktiga medarbetare och ett starkt förenings- och näringsliv gör att Robertsfors kommun står väl rustad för att möta dessa utmaningar och samtidigt kunna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete”, säger Anders Persson

Anders tillträder tjänsten som kommunchef den 1 maj.

Robertsfors kommun är mycket nöjd med rekryteringen och tillsammans kommer vi fortsätta kommunens arbete med att stärka kvalitén och utveckla kommunen mot framtiden.