Håll i och håll ut

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Robertsfors kommun följer utvecklingen av covid-19 i Västerbotten och i Sverige. Genom samverkan med Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, övriga kommuner samt andra aktörer länet uppdateras kommunen om läget och gemensamma kommunikationsinsatser för att bromsa smittan.

• Det råder allmän smittspridning i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

• Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprov-tagning finns för invånarna i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symptom.

• Det råder besöksförbud på äldreboenden till och med 31 augusti.

• Res kollektivt bara om du måste – gör plats för dem som har kollektivtrafik som enda alternativ.

Tillsammans bromsar vi smittan!