Eeva-Liisa Purolainen – ny barn- och utbildningschef

i Category: | 1 min läsning

Eeva-Liisa Purolainen blir ny barn- och utbildningschef i Robertsfors kommun. Hon har en gedigen erfarenhet från skolväsendet och kommer senast från Järfälla kommun där hon arbetat i drygt tre år som biträdande rektor för vuxenutbildningen.

Eeva-Liisa är i grunden gymnasielärare med behörighet i företagsekonomiska och juridiska ämnen, hon har även en rektorsutbildning och har arbetat med varierande skolfrågor i rollen som lärare, biträdande rektor samt rektor.

– Robertsfors kommun har väldigt bra resultat inom skolan. Det känns inspirerande att tillsammans med dessa duktiga medarbetare i kommunen driva den fortsatta utvecklingen framåt, säger Eeva-Liisa Purolainen.

– Det är med stor glädje vi kan hälsa Eeva-Liisa Purolainen välkommen som ny barn och utbildningschef i Robertsfors kommun. Eeva-Liisa har en gedigen erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom skolsektorn och kommer att berika det fina utvecklingsarbetet som Robertsfors barn och utbildningssektor genomfört de senaste åren, säger Anders Persson, kommunchef i Robertsfors kommun.

Eeva-Liisa Purolainen tillträder tjänsten som barn- och utbildningschef i Robertsfors kommun den 15 september och efterträder därmed tillförordnad rektor Hilda Vidmark.