Nu startar E4-bygget av 2+1-väg

i Category: Nyheter | 2 min läsning

Nu påbörjar Trafikverket arbetet med att bygga om E4 mellan Djäkneboda och Bygdeå till mötesfri väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Insatserna ska bidra till en säkrare och tryggare trafikmiljö för alla trafikanter.

– Det känns jättebra att vi kan komma igång med det här arbetet nu. Syftet är att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. Åtgärderna ska bidra till en tryggare trafikmiljö för alla trafikanter i området, såväl bosatta som pendlare och yrkesförare, säger Anneli Lindberg, projektledare på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Arbetet innebär att bygga om den nio kilometer långa vägsträckan mellan Djäkneboda och Bygdeå till en så kallad , 2+1-väg, en vägtyp som har omväxlande en eller två körfält i en given riktning.  Arbetet på vägen startar nu i september och ska vara klart 2022. Efter ombyggnationen till en trafiksäkrare väg kommer hastigheten på sträckan att höjas till 110 kilometer i timmen.

– Vägen kommer att vara öppen under hela byggtiden. Däremot kommer framkomligheten periodvis att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält och nedsatt hastighet. Planera för längre restid och välj om möjligt andra färdsätt, säger Anneli Lindberg, projektledare på Trafikverket.

Bron över Dalkarlsån breddas
Med den nya vägtypen som blir fem meter bredare än tidigare behöver bron över Dalkarlsån breddas. När arbetet påbörjas i år kommer den att vara öppen för trafik. Nästa år när bron bland annat ska få ny beläggning kommer trafiken att hänvisas till en tillfällig bro vid sidan om den ordinarie.

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Många förbättringsåtgärder ingår i projektet
Längs hela den nio kilometer långa sträckan kommer många åtgärder att genomföras för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.
Åtgärder som ska genomföras:

 • Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke
 • Färre och mer trafiksäkra korsningar
 • Nya vänstersvängsöglor
 • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
 • Stängning av anslutningsvägar
 • Byggnation av enskilda vägar
 • Säkra vägens sidoområden
 • Ny port under E4 vid Bobacken
 • Breddning av bron över Dalkarlsån
 • Anlägga viltstängsel
 • Vidta bullerskyddsåtgärder

Sträckan Djäkneboda-Bygdeå är ett av de utpekade projekten i den Nationella transportplanen för 2018-2029.

Projektet går att följa på Trafikverkets hemsida:

Foto: Trafikverket