Norrgående E4-trafik leds om via Bygdeå

i Category: | 1 min läsning

Uppdatering 29 september:

Trafikverket uppdaterar inom kort informationen för de anpassningar som kommer på : https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasterbotten/vi-bygger-och-forbattrar/e4-vasterbotten-motesfri-vag/djakneboda-bygdea/

Det gäller placering av trafikljus och anpassningar för gång och cykel

Trafikverket har nu påbörjat arbetet med att bygga mötesfri väg på E4 mellan Djäkneboda och Bygdeå. Under hösten kommer trafiken i norrgående riktning att ledas om genom Bygdeå pga arbetet på väg E4.

Omledningen görs för att minska störningarna på E4 och öka framkomligheten. Under tiden som trafiken går genom Bygdeå kommer  breddning av E4 att utföras. Breddningsarbetet kommer i första hand att fokuseras till delen längst norrut, för att kunna leda tillbaka norrgående trafik så snart som möjligt. I dagsläget planerar Trafikverket att leda om trafiken från den 29 september till den 31 december. Hela sträckan kommer inte ledas om under hela tidsperioden.

Norrgående trafik från E4 kommer gå via Kustlandsvägen och Skinnarbyvägen. Längs omfartsvägen kommer det att göras hastighetssänkningar och andra trafiklösningar för att öka säkerheten för samtliga trafikanter och då i synnerhet oskyddade trafikanter. Gående ombeds välja andra gångvägar där möjlighet finns. Entreprenören GRK och Trafikverket kommer aktivt följa situationen längs omfarten och vid behov vidta åtgärder för att trafiken ska vara så säker som möjligt.

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksamma.

Kontaktperson:
Anneli Lindberg, projektledare Trafikverket
Telefon: 010-123 93 55
anneli.lindberg@trafikverket.se