Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Besöksförbud på särskilda boendeformer hävs 1 oktober

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Den 1 oktober hävs besöksförbudet på särskilda boendeformer för äldre personer i hela Sverige.

För att vi i Robertsfors kommun ska följa de nationella och regionala rekommendationerna med säkra besök har en lokal rutin utarbetats som nu är färdig. Lokala variationer i rutinen kan förekomma på boendeenheterna.

Har du som närstående frågor kontakta i första hand den enhetschef som är ansvarig för boendet. Övergripande frågeställningar besvaras av verksamhetschef för äldreomsorg Evy Andersson evy.andersson@robertsfors.se