Varning för öppna grindar i viltstängsel

i Category: | 1 min läsning

Trafikverket vill uppmärksamma trafikanter, polis, ambulans, brandkår, fastighetsägare, jordbrukare, skogsägare, jaktlag och rennäring på att vi har stora problem med att grindar i viltstängslen vid E4 lämnas öppna.

Idag finns det drygt 800 mil viltstängsel utmed det allmänna vägnätet i Sverige. Förutom själva stängslet räknar Trafikverket även in passager, grindar, uthopp med mera som tillsammans bildar ett stängselsystem. Syftet med stängselsystem är att förhindra olyckor i trafiken samt att göra det möjligt att djur kan passera över vägen.

Grindarna i viltstängslen har en återstängande funktion, men Trafikverket ser nu att många grindar ställs upp och lämnas öppna medvetet. Viltstängslets funktion försvinner när grindarna står öppna och viltet kan söka sig ut på E4. Att lämna grinden i viltstängslet öppet kan vara av glömska, för att underlätta för någon – eller därför att man tänker återvända och stänga vid ett senare tillfälle. Oavsett vilket så skapas en väldigt farlig situation för alla trafikanter, däribland utryckningsfordon. Tänk på att det kan vara din egen familj som hamnar i en olycka på E4, för att du inte stängde grinden. Trafikverket uppmanar nu alla berörda att se över sina grindar och hjälpa till att skapa en säkrare trafikmiljö på E4.

Mer information om ren- och viltstängsel klicka här.