Elavbrott – vad gör jag nu?

i Category: | 2 min läsning

Just nu har Energimyndigheten en kampanj för att ge dig som medborgare en samlad och lättillgänglig information om ditt eget ansvar för krisberedskap. Till exempel om ett längre och omfattande elavbrott sker. Det vi tar för givet som värme, vatten från kranen och mat blir plötsligt en utmaning. Du ansvarar själv för att klara ett längre elavbrott hemma. Energimyndigheten ger dig tips och råd på hur du kan förbereda dig innan ett längre el- och värmeavbrott sker så att du slipper drabbas onödigt mycket om det händer.

– När du har en plan för hur du ska agera vid ett längre el- och värmeavbrott blir situationen enklare att hantera om det sker säger Royne Malmström, handläggare på Energimyndigheten.

Vilken förberedelsenivå du lägger dig på bestämmer du själv, du bör dock planera för att avbrottet kan pågå i flera dygn. När du kartlagt vilka behov du har kan du påverka vilka lösningar som passar dig.

– Vi har sammanställt flera enkla tips, råd och en checklista på saker som är bra att ha hemma. Mycket handlar om mental förberedelse, har du tillräcklig kunskap tar du också bättre beslut i pressade situationer, säger Royne Malmström.

 På www.energimyndigheten.se/elavbrott kan du läsa om:

• 6 tips – så bor du kvar vid ett längre elavbrott

• Quiz: Testa dig – är du tillräckligt förberedd?

• Inget vatten i kranen – så förbereder du dig

• 5 tips – så håller du dig varm hemma

• Laga mat utan el – så gör du det säkert

 

Ladda ner broschyrer

• Elavbrott – vad gör jag nu?

• Värme i villan vid längre elavbrott

• Värme i lägenheten vid elavbrott

 

Frågor och svar

Varför informerar Energimyndigheten om elavbrott?
Energimyndigheten har i uppdrag att verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Vi ska även utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energiområdet, bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med expertkunskap inom området.

Vad är syftet med informationen om elavbrott?
Ett av Energimyndighetens uppdrag inom trygg energiförsörjning handlar om att ge dig som medborgare en samlad och lättillgänglig information om ditt eget ansvar för krisberedskap. Till exempel om ett längre och omfattande elavbrott sker. Vi ger tips och råd om vad du kan göra för att förebygga och lindra konsekvenser som ett längre elavbrott innebär.

Varför går Energimyndigheten ut med information om elavbrott nu?
Vi informerar om elavbrott just nu av flera anledningar. El- och värmeavbrott kan inträffa när som helst och kan pågå under en längre tid. Under vintern blir det kallt och mörkt i Sverige. Ett el- och värmeavbrott blir då extra besvärligt. Energimyndigheten kommer kontinuerligt lyfta information om elavbrott under årets kalla månader.