Förskolor blir lägenheter

i Category: | 1 min läsning

Nu är försäljningen av fastigheterna som har inrymt förskolorna Lillberget och Skogsgläntans verksamheter slutförd. De nya ägarna får tillträde till fastigheterna i slutet av april och båda planerar att bygga om förskolorna till lägenheter.

Skogsgläntan har köpts av Anders Höglund som har tänkt bygga tre större lägenheter om cirka 100 m².
– Vi kommer att sätta igång till sommaren och målsättningen är att det ska vara klart hösten 2021, säger Anders Höglund.

Han menar att många äldre som vill flytta från sina hus kanske inte är beredda att flytta direkt till en liten lägenhet utan kan behöva mer yta.
– Kommunen har inte jättemånga stora lägenheter så det är något jag kommer kunna erbjuda. Det är ett klockrent läge, lugnt och fint och samtidigt nära till Norrbotniabanan när den blir klar, säger Anders.

Team Öhman har köpt Lillbergets förskola och har liksom Anders Höglund planer på att göra bostäder av fastigheten.
– Det finns en efterfrågan på bostäder i Robertsfors och vi tror att det går att få väldigt fina marklägenheter där, säger Dan Öhman.

Bakgrunden till försäljningen är att fastigheterna stod tomma efter att verksamheterna i förskolorna Skogsgläntan och Lillberget under 2020 flyttats till den nybyggda förskolan Lillskogen med sju avdelningar som ligger intill Jenningsskolan i Robertsfors.
– Vi är väldigt nöjd med att två lokalt aktiva näringsidkare har köpt fastigheterna och nu kommer att utveckla dessa till lägenheter och boenden vilket är precis vad Robertsfors behöver och något kommunen inte själva har resurser till, säger Anders Persson, kommunchef i Robertsfors kommun.

(Bilden visar förskolan Skogsgläntan)