Nu införs munskydd inom vården i hela Västerbotten

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Från och med i dag den 9 november har Vårdhygien i Region Västerbotten gett råd att införa användande av munskydd på vård och omsorgsboende i hela Västerbotten. Rådet som ges är taget utifrån den ökande smittspridning av covid-19 i länet och börjar gälla omgående. Användandet av munskydd i Robertsfors kommun gäller för all personal inom äldreomsorg, boende och hemtjänst som en förebyggande åtgärd med syftet att skydda de äldre. Detta beslut att följa råden kommer gälla tills i slutet av december när ny utvärdering tas utifrån det epidemiologiska läget.

I dagsläget har Robertsfors kommun ingen känd konstaterad smitta inom äldreomsorgen. Att använda munskydd är ytterligare en åtgärd för att förhindra spridning av Covid-19. Besökare som kommer till Robertsfors kommuns äldreboenden uppmanas att själv medföra munskydd klass 1 eller klass 2 som ska vara på under besöket. Information och instruktioner om hur man tar på och av munskydd tillhandahåller boendet.