Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Dags att ansöka om kulturbidrag för 2021

i Category: | 1 min läsning

Det börjar nu bli tid att ansöka om det årliga verksamhetsbidraget för kulturföreningar. Sista ansökningsdag 15 december 2020. Bidrag utgår till förening, stiftelse etc. av kulturell art som ansvarar för museala samlingar samt till föreningar och grupper inom t ex musik, foto, film, teater, konst med mera. Bidraget fördelas en gång per år av kommunstyrelsen. Föreningens årsberättelse och ekonomiska redovisning från föregående år ligger till grund för bedömning om bidrag ska erhållas. Gör ansökan via kommunens e-tjänst: https://minasidor.robertsfors.se/oversikt/overview/80 Skriv belopp och kort motivering. Bifoga årsmötesprotokollet samt ekonomisk redovisning (både balansräkning och resultaträkning), som inkluderar postgironummer/bankgironummer.