Coronainformation v. 46

i Category: Covid-19 | 2 min läsning

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell conainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Aktuellt i länet

Antalet personer smittade med covid-19 i länet fortsätter att öka. Lycksele, Storuman, Umeå och Skellefteå extra hårt drabbade.

Testkapaciteten börjar bli ansträngd inom vissa kommuner. Det är nu viktigt att de allmänna testerna bara tas av personer som uppvisar symptom.

Under måndagen införde Regionens smittskyddsläkare det lokala rådet att samtliga kommuner i länet ska använda munskydd inom särskilt boende för äldre.

Under tisdagen beslutade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare (läs mer om de skärpta råden här). Råden utgår från att alla enligt smittskyddslagen har en skyldighet att göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19. Alla råd syftar till att samtliga invånare i Västerbotten ska minimera antalet fysiska sociala kontakter. Samma dag fattade Länsstyrelsen ett lokalt beslut för länet om att det fr.o.m. den 11 november är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare (läs mer här).

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade hittills i kommunen: 44 (+3 från föregående vecka)

I måndags infördes användandet av munskydd inom all äldreomsorgsverksamhet i Robertsfors kommun. Robertsfors kommun har ingen känd konstaterad smitta i äldreomsorgen, införandet av munskydd är en förebyggande åtgärd. Besökare som kommer till kommunens äldreboenden uppmanas att själva medföra munskydd klass 1 eller klass 2 som ska vara på under besöket. Det arbetas intensivt på alla nivåer med förberedelser inför eventuella lokala utbrott. Det är god tillgång på skyddsmaterial i kommunen.

Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder efter de skärpta råden för Västerbottens län. Bland annat berörs bibliotek, träningshallar och simhall. Läs mer om kommunens åtgärder här.

De skärpta råden för dig som bor eller vistas i Västerbotten:

  • Undvik att umgås med andra
  • Res inte
  • Besök inte allmänna platser
  • Gå inte på evenemang och aktiviteter

Fortsätt följa de allmänna råden

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.

Råd för verksamheter och arbetsplatser

  • Verksamheter ska underlätta för alla att följa råden. Till exempel ska de begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att följa råden. Exempelvis ska de uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

 

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: https://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/