Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Klass 2 varning för stora snömängder

i Category: | 1 min läsning

SMHI varnar enligt klass 2 för stora snömängder i Västerbottens kustland som förväntas dra in under torsdagen. Det kan komma mellan 15-30 cm snö. Snöfallet kan övergå till regn närmast kusten under tidig morgon. Håll dig uppdaterad om väderläget.

Tänk på att förutsättningarna kan förändras snabbt. Ta det försiktigt på vägar och i trafiken!
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.