Coronainformation v. 48

i Category: Covid-19 | 3 min läsning

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-11-26 (förra veckans siffror inom parentes)
Bekräftad covid-19: 4 011 (3 215)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 29 (20)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 5 (3)
Avlidna: 47 (35)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 62 (50)

De skärpta råden för länet som skulle upphöra den 8 december har denna vecka beslutats att förlängas till och med 13 december. Detta för att alla län ska ha samma slutdatum inför eventuella nationella restriktioner. Robertsfors kommun förlänger därmed kommunens vidtagna åtgärder som bland annat rör simhall och bibliotek till den 13 december.

Ingen smittspridning bland brukare eller personal har påvisats efter att två anställda inom äldreomsorgen bekräftats smittade med covid-19 förra veckan. Dessa hade inte vistats på arbetsplatsen i samband med eller efter insjuknandet.

Kommunchefen har ordet:

I helgen är det den första advent och i normala fall skulle det även ha varit en traditionsenlig skyltsöndag. Men som ni alla vet är 2020 inget normalt år. En pandemi har satt käppar i hjulet för många av årets olika aktiviteter, skyltsöndagen är bara en i raden. Under de senaste veckorna ser vi en ökad smittspridning av covid-19 även i Robertsfors kommun. Vi måste alla hjälpas åt att hålla smittan nere och vara rädda om varandra.
Med det sagt önskar jag alla en trevlig adventshelg, även om den i år sker i hemmets lugna vrå.

Anders Persson, kommunchef, Robertsfors kommun.

 

Aktuellt i länet

Läget i Västerbotten är fortsatt allvarligt och Region Västerbotten har höjt beredskapsläget till förstärkningsläge, vilket innebär att katastrofledningen vid ett sjukhus vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner inom sjukvården. I Skellefteå har antalet smittade ökat markant och föregående vecka utlyste Storumans kommun en stödbegäran till länsstyrelsen då de har brist på sjuksköterskor.

Från och den 24 november är det förbjudet i hela Sverige att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Det enda undantaget är begravningsceremonier där upp till 20 personer kan delta. Läs mer om vad som räknas som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens hemsida:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/forordningen-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar—det-har-galler/

Provtagningskapaciteten som tidigare nått sitt tak ligger nu på samma nivå som efterfrågan. Dock gäller samma uppmaning som tidigare; testa dig endast om du har något symtom på covid-19 d.v.s. hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående och värk i muskler och leder.

Fortsätt följa de allmänna råden:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.
  • Åk kollektivt bara om du måste – gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
  • Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
  • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: https://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/