Coronainformation v. 49

i Category: Covid-19 | 3 min läsning

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet
Uppdaterad: 2020-12-03 (förra veckans siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 4 899 (4 011)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 27 (29)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 4 (5)
Avlidna: 53 (47)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 73 (62)

Robertsfors kommun kan tyckas ha få fall av covid-19 jämfört med våra stora grannkommuner, men nu ser även vi att ökningen accelererar snabbt. Under enbart fyra dagar, mellan den 24 och 29 november fördubblades antalet smittade inom Robertsfors postortsområde. Mellan 1 november till den 29 november registrerades 31 nya fall i kommunen. Om smittspridningen fortsätter i samma takt, riskerar vi att hamna i samma scenario som Lycksele och Storuman i samband med julledigheten. Båda dessa kommuner vittnar om ett läge med ett fåtal smittade där smittspridningen sedan inom loppet av några veckor ökade lavinartat Det är inte antalet fall i sig som är oroande, det är ökningstakten, se bild.

Det är viktigt att vi alla gör vårt allra yttersta för att följa de skärpta råden där kärnan är att undvika att träffa andra än dem man bor tillsammans med. Det är nu vi har chans att bromsa smittspridningen i vår kommun och därmed även förhindra att smittan tar sig in på äldreboenden där det inte funnits några drabbade äldre sedan i våras.

Det har inte tillkommit några nya fall av smitta hos personal eller vårdtagare inom äldreomsorgen. Inom Barn- och utbildnings verksamheter har fem anställda bekräftats ha covid-19 samt ett barn.

Alla måste ta situationen på allvar, då en ökad smittspridning kommer att påverka oss alla.

 

Aktuellt i länet

Just nu har totalt 4 899 personer i Västerbotten bekräftats smittade med covid-19 sedan pandemins start, 900 av dessa den senaste veckan. Flest fall är i åldersgruppen 19-39 år., men det ökar även i andra åldersgrupper.

De skärpta råden i Västerbotten som infördes för tre veckor sedan har haft effekt på vissa områden, men fortfarande är det en mycket hög smittspridning i länet. Råden utgår från smittskyddslagen, vilket innebär att alla har en skyldighet att göra det den kan för att skydda andra från att smittas av covid-19. Råden gäller till den 13 december, därefter kommer nationella råd som kommer att gälla över jul- och nyårshelgen.

Sedan den 16 november erbjuds allmänheten antikroppstestning, cirka 3 000 personer har hittills testats och drygt 9 % visar antikroppar mot covid-19.

Region Västerbotten planerar för att komma i gång med vaccination mot covid-19 i mitten av januari. De som riskerar att bli allvarligt sjuka samt vård- och omsorgspersonal runt dessa kommer att prioriteras i den första leveransen av vaccin. I Händelse av att man måste göra prioritering inom denna grupp så är det personer som bor på Särskilt boende som är högst prioriterad. Mer om vaccination och prioritering finns här. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/

 Fortsätt följa de skärpta allmänna råden:

Undvik att umgås med andra
Res inte
Besök inte allmänna platser
Gå inte på evenemang och aktiviteter
Fortsätt följa de allmänna råden

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten https://fohm.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/fc00e85944794f43b5d2400f8d11c74e

 

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: https://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/