Coronainformation v. 50      

i Category: Covid-19 | 2 min läsning

Coronarapportering i länet
Uppdaterad: 2020-12-10 (förra veckans siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 5773 (4 899)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 25 (27)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 4 (4)
Avlidna: 60 (53)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 88 (73)

Den sociala sektorn i Robertsfors kommun har för närvarande hög sjukfrånvaro inom hemtjänst, men inga fler bekräftade fall av covid-19 bland personal eller vårdtagare. De smittfall som tidigare rapporterats om inom barn- och utbildningssektorn har varit enskilda fall och där finns inga tecken på smittspridning inom verksamheterna. Övriga sektorer i Robertsfors kommun har ingen känd smitta.

Precis som i hela Sverige planerar Region Västerbotten för att komma igång med vaccinering mot covid-19. Kommunerna har fått i uppdrag att beräkna antalet personer som finns inom första prioriteringsgrupperna inom respektive kommun. Beräknad vaccineringsstart av riskgrupper (samt tillhörande vårdpersonal) i mitten av januari.

Aktuellt i länet

Läget i Västerbotten är fortsatt allvarligt. Förra veckan var det något färre fall av covid-19 i länet, men det är fortfarande en mycket hög smittspridning. Det är viktigt att man fortsätter att testa sig vid symtom. Region Västerbotten har i nuläget kapacitet att testa alla som har symtom och dem som uppmanas att testas i samband med smittspårning.

Sorsele, Vindeln och Dorotea har besöksförbud vid äldreboenden efter beslut från Folkhälsomyndigheten. Flera kommuner avråder från besök vid SÄBO samt SÄBO för äldre.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de skärpta lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Kärnan i råden och restriktionerna är:

  • Begränsa ditt umgänge till en mindre krets
  • Res säkert
  • Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta

Läs mer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/begransa-ditt-umgange-till-en-mindre-krets-under-storhelgerna/

Enligt beslut från regeringen övergick landets gymnasieskolor till fjärr- eller distansundervisning från och med måndag den 7 december fram till och med den 6 januari.

Region Västerbotten låter kvarvarande kulturbudget 2020 gå till kulturskapare i länet som drabbats av effekterna av pandemin. Stödpaketet omfattar cirka en miljon kronor.

 Fortsätt följa de allmänna råden 

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.

 

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: https://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/