Coronainformation v. 51

i Category: Covid-19 | 3 min läsning

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Under v. 52 och v. 53 gör vi ett uppehåll av denna veckoinformation.

Coronarapportering i länet
Uppdaterad: 2020-12-17 (förra veckans siffror inom parentes)
Bekräftad covid-19: 6 768 (5 773)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 36 (25)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 4 (4)
Avlidna: 64 (60)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 96 (88)

Trots konstaterade fall ses ingen smittspridning inom kommunens verksamheter. Antal nya konstaterade fall i kommunen ligger på samma nivå som föregående vecka, men med vissa förskjutningar på ort. Detta kan vara en indikation på att råd och riktlinjer efterlevs, vilket hindrar smittspridningen från att eskalera. Det är därför viktigt att vi alla håller ut även under julledigheten.

Inför vaccinering mot covid-19 har kommunerna i Västerbotten fått i uppdrag att rapportera in följande information till Region Västerbotten:

* Hur många som bor samt jobbar på särskilda boenden i kommunen.
* Hur många som har hemtjänst och hur många som jobbar inom hemtjänsten i varje kommun.

De vidtagna åtgärderna i kommunen som gjordes den 11 november i samband med att skärpta råd i Västerbotten infördes gällde till och med den 13 december, men har förlängts till den 4 januari och kan komma att förlängas ytterligare.

Kommunfullmäktige hölls den 14 december för första gången i historien sitt sammanträde digitalt. På grund av den nuvarande covid-19-situationen samt nationella riktlinjer uppmanades allmänheten att följa kommunfullmäktige på distans. Sändningen från fullmäktige går att se på https://www.robertsfors.se/kommunfullmaktige-2020-12-14

 

Aktuellt i länet

I Västerbotten är det en fortsatt ökning av antalet fall, men lokala variationer förekommer. Förra veckan provtogs över 10 000 personer i länet varav 991 personer var positiva, vilket är den högsta siffran hittills för en enskild vecka. Kraftig ökning i Umeåregionen med 500 positiva fall förra veckan, medan man ser lätt minskning i Skellefteåregionen och fortsatt låg spridning i Södra Lappland. Högstadieelever i Umeå undervisas på distans från och med i tisdags, den 15 december och i Skellefteå från och med igår, den 17 december. Det är för att bromsa smittspridningen som den sista skolveckan innan jullovet sker på distans.

Just nu är vaccin mot covid-19 högaktuellt. De prioriterade grupperna för vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer är personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst och är äldre än 70 år, vård och omsorgspersonal som arbetar nära de som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden samt nära hushållskontakter. Direkt efter dessa kommer andra riskgrupper att vaccineras. Ålder är en hög faktor i riskgruppsbedömning. Vidare kommer regional vårdpersonal att vaccineras. Prioriteringsordning efter dessa grupper är inte fastställd ännu.

Alla vaccin ska ges vid två tillfällen med en månads mellanrum och samma vaccindos ska ges vid tillfälle ett och två. Region Västerbotten höll en presskonferens i onsdags, den 16 december, angående vaccinering och kommande högtider. Den kan du se här: https://regionvasterbotten.se/play/presskonferens

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphörde de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. Läs mer om hur du kan tänka inför firandet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/jul-och-andra-hogtider/

Fortsätt även att följa de allmänna råden :

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.

 

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: https://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/