Biblioteken stänger för besökare

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Biblioteken i Robertsfors kommun stänger sin verksamhet för besökare fr o m 20201219 utifrån de nya rekommendationerna som presenterades av regeringen och folkhälsomyndigheten den 18 december.

Vi uppmuntrar till att använda bibliotekens e-resurser under tiden. www.minabibliotek.se

För granskning av trafikverkets järnvägsplaner som är utställda på biblioteken hänvisas intresserade att besöka kommunhuset i Robertsfors foajé där planerna finns utställda under vardagar på kontorstid.

Magnus Hansson
Tillväxt- & Säkerhetschef
Robertsfors Kommun