Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Biblioteken stänger för besökare

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Biblioteken i Robertsfors kommun stänger sin verksamhet för besökare fr o m 20201219 utifrån de nya rekommendationerna som presenterades av regeringen och folkhälsomyndigheten den 18 december.

Vi uppmuntrar till att använda bibliotekens e-resurser under tiden. www.minabibliotek.se

För granskning av trafikverkets järnvägsplaner som är utställda på biblioteken hänvisas intresserade att besöka kommunhuset i Robertsfors foajé där planerna finns utställda under vardagar på kontorstid.

Magnus Hansson
Tillväxt- & Säkerhetschef
Robertsfors Kommun