Sociala sektorn förlänger åtgärder

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Utifrån det ökade smittläget i Västerbotten samt utifrån de lokala rekommendationerna har sociala sektorn vidtagit följande åtgärder från och med den 16/11. Dessa åtgärder nedan uppräknat, förlängs nu till och med den sista Januari 2021.

Åtgärder som vi kommer att vidta för att minska smittspridning:

Stängning av dagcenter förlängs till och med den sista januari 2021

Uppehåll med lunchservering till äldre förlängs till den sista januari 2021

Skälet till dessa åtgärder är att vi inte kan bedriva dessa verksamheter/aktiviteter på ett smittsäkert sätt. Vi bedömer att riskerna med att hålla dessa verksamheter/aktiviteter öppna under rådande situation är större än de risker det medför att under en period stänga verksamheten.