Nu kommer vaccin till Robertsfors kommun

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Vaccinationer mot Covid – 19 i kommunens äldreomsorg börjar redan nu på torsdag den 7 januari.
– Det var oerhört glädjande att få veta att vi så snabbt in på det nya året kunde starta med vaccinationer inom äldreomsorgen, säger Åsa Bygdeson medicinskt ansvarig sjuksköterska.

I nuläget sker en febril aktivitet med att matcha alla intresserade mot tider för vaccination.
– Att vi hade förberett oss väl var en stor fördel när beskedet om att vi var tidigt ut med att få ta del av vaccinet kom i slutet av året, säger Åsa.

Det vaccin som levereras till Robertsfors Hälsocentral kommer först gå till Lövlundens äldreboende där boende och vårdpersonal står på tur att vaccinera sig. Veckan därpå blir det nästa äldreboende på tur och personalgrupper som vaccineras och redan i slutet av vecka tre beräknas en stor andel av både äldre på äldreboende samt vårdpersonal i hela kommunen vara vaccinerade med dos 1.

Efter 3–4 veckor från dos 1 kommer alla att behöva vaccinera sig med en andra dos.
– vi är mentalt förberedda att första kvartalet på det nya året till stor del kommer handla om att säkerställa flödet kring vaccinering säger Lena Andersson, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i kommunen.
– Tiden för att förbereda sig har verkligen varit knapp men med ett gott samarbete och ett bra flyt mellan organisationerna så har det fungerat väldigt väl, säger Mona Andersson avdelningschef på Hälsocentralen i Robertsfors.

Vaccination av patienter i hemsjukvården, personer med hemtjänst samt personal inom hemtjänst kommer ske i en samverkan mellan kommun och region.
– Vår förhoppning är att vi tillsammans redan i slutet av februari har täckt in hela gruppen som ingår i de prioriterade grupperna. Vi har nu tillsammans ett hårt arbete som ligger framför oss, men också ett väldigt tacksamt arbete att få bidra till pandemins minskade spridning, säger Mona Andersson.