Coronainformation v. 1

i Category: Covid-19 | 2 min läsning

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet
Uppdaterad: 2020-01-07

Bekräftad covid-19: 9 042
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 37
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 7
Avlidna: 92

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 136

I går, den 7 januari, var Mary Högberg, 84 år, boendes på Lövlundens äldreboende i Robertsfors, först ut att få vaccin mot covid -19 i Robertsfors kommun. 75 doser fördelas bland personal och boende på Lövlundens äldreboende. Nästa vecka ska ytterligare 75 doser fördelas bland personal och boende på nästa äldreboende.
Läs mer om vaccineringen i Robertsfors:
www.robertsfors.se/mary-forst-ut-att-vaccineras/
www.robertsfors.se/nu-kommer-vaccin-till-robertsfors-kommun/

Aktuellt i länet

Enligt smittskyddet, Region Västerbotten, är det ännu för tidigt för att kunna utvärdera jul och nyårshelgerna, men det är fortsatt hög smittspridning. Bjurholm har gått från nästan inga fall till några fall. Det är färre fall inom åldrarna 0–18 år i Västerbotten, vilket kan kopplas samman med distansundervisning och lov. Det har varit fler fall som smittats inom familjer och i sociala sammanhang.

Denna vecka fördelas 975 doser vaccin mot covid-19 i Västerbotten. Nästa vecka kommer 1 950 doser fördelas ut. Under vecka 1 vaccineras boende på äldreboenden och personal på äldreboenden. Så fort flödet kommit igång inleds vaccinering av hemtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet samt personal och sammanboende tex. make, maka, sambo. Förhoppningen är att komma igång med vaccinering av denna grupp under v.3 eller v.4.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar resenärer att använda munskydd i kollektivtrafiken. Rekommendationen gäller för resor som sker vardagar klockan 7–9 och 16–18. Det nya rådet om munskydd gäller från och med den 7 januari 2021. Läs mer hos Länstrafiken i Västerbotten.

På söndag 10 januari förväntas den nya tillfälliga pandemilagen träda i kraft. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt. Lagen föreslås gälla till utgången av september 2021. Läs mer på regeringskansliets hemsida. 

 Fortsätt att följa de allmänna råden 

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: https://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/