Coronainformation v. 3

i Category: Covid-19 | 4 min läsning

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet
Uppdaterad: 2020-01-21 (Förra veckans siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 9 879 (9 496)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 22 (40)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 4 (5)
Avlidna: 113 (101)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 142 (142)

Inga bekräftade fall av covid-19 inom någon av kommunens verksamheter förra veckan och de tre senaste veckorna har totalt antal smittade i Robertsfors kommun varit lågt. Det har testats mindre under julledigheten, vilket även kan ha inverkan på antalet som testats positivt. Förhoppningen är dock att det låga antalet är ett kvitto på att vi alla följer de råd och restriktioner som finns och det är viktigt att vi alla håller ut.

På kommunens förskolor och grundskolor pågår undervisning som vanligt, närvaron bland eleverna är hög,

Den vaccinering av boende och personal på särskilda boenden för äldre i Robertsfors kommun fortsätter denna vecka. Det är fler som vill vaccinera sig än antalet doser som kommunen fått.

Trots att både personal och brukare inom några veckor kommer att ha ett fullgott skydd mot covid, kommer personalen fortsatt att arbeta med skyddsutrustning inom äldreomsorgen som en säkerhetsåtgärd. Det råder ingen brist på skyddsmaterial.

 

Aktuellt i länet

Regional särskild sjukvårdsledning gick ned ett steg i beredskapsnivå, från förstärkningsläge till stabsläge från och med 18 jan.

Regionen ser en stabilisering och eventuell nedgång i antalet bekräftade fall i länet. De ser även att spridning av vinterkräksjuka och influensa har begränsats. vilket är en antydan till att allmänheten har begränsat sina sociala kontakter. Man tar dock i beaktande att det kan uppstå ett uppsving i antalet konstaterade fall under de närmaste veckorna, med anledning av återgång till arbete, skola och barnomsorg samt även det kalla och torra klimatet som är gynnsamt för viruset.  Största smittspridningen sker i åldersgrupper 19–39 år.

Besöksförbud på äldreboenden i Vindeln förlängs tom 2 feb.

De 200 personer som i mellandagarna var först i Västerbotten med att vaccineras mot covid-19, får sin andra dos denna vecka och kan därmed räkna med ett fullgott skydd inom några veckor. Risken för att få smittspridning på särskilda boenden för äldre kommer att se helt annorlunda ut när både brukare och personal är vaccinerade.

Under vecka 4 och 5 beräknas alla som bor på vård- och omsorgsboenden ha fått sin första dos och vissa även sin andra dos och är därmed färdigvaccinerade mot covid-19. Fram till denna vecka har 3 200 västerbottningar fått sin första dos med vaccin mot viruset.

Läs artikel om vaccinering i Västerbotten

Frågor och svar om vaccin hos Krisinformation.se

Information om vaccination hos 1177 Västerbotten

Länsstyrelsen har påbörjat tillsyn enligt pandemilagen, och upplever att det finns en tydlig vilja hos verksamheter att göra justeringar för att klara de nya kraven, bland annat reglera hur många personer som får vistas samtidigt i ett utrymme.

Regeringen meddelade den 21 januari att flera restriktioner förlängs efter den 24 januari. En sammanfattad information kan du läsa på Krisninformation.se

 Nationella råd och rekommendationer som gäller tills vidare:

 • Alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19:
 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker
 • under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på
 • resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid 19 ska du stanna hemma, även om du inte har
 • symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden följ besöksrutiner.

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.