Coronainformation v. 5

i Category: Covid-19 | 6 min läsning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-02-04 (Förra veckans siffror inom parentes)
https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/
Bekräftad covid-19: 10 870 (10 270)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 21 (18)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 6 (4)
Avlidna: 119 (115)

Vaccinerade med dos 1: 7 591
Vaccinerade med dos 2: 250

Du kan se statistik över hur stor andel av befolkningen som vaccinerats i Robertsfors kommun, Västerbotten eller andra kommuner och regioner på Folkhälsomyndighetens sida med data om vaccinationer om covid-19.

 Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 146 (143)

Vaccinerade med dos 1: 169
Vaccinerade med dos 2: 0

Två anställda inom samhällsbyggnadskontorets verksamhet har bekräftats smittade med covid-19. Ytterligare säkerhetsåtgärder för att minska risken för smittspridning vidtogs omedelbart. Inom övriga verksamheter finns inga bekräftade fall. Det är fortsatt låga smittotal bland invånare i Robertsfors kommun. Det är ett kvitto på att vi alla följer de råd och restriktioner som finns och det är viktigt att vi alla orkar hålla i även när smittspridningen är låg.

Vaccinering

Denna vecka har alla särskilda boenden för äldre (SÄBO) i Robertsfors kommun fått dos 1. Och parallellt som de sista får dos 1 får de som vaccinerades först inom SÄBO sin andra dos.

Vaccin har erbjudits alla boende samt anställda (vikarier, visstidsanställda, tillsvidareanställda m.fl.) på kommunens SÄBO. Om det har blivit doser över finns en väntelista för prioriterade grupper. Skyddsutrustning och säkerhetsrutiner kommer att fortsätta att användas även när alla är färdigvaccinerade.

Munskydd i färdtjänst

Region Västerbotten rekommenderar att chaufförer och resenärer använder munskydd vid färdtjänstresor då det är svårt att hålla rekommenderat avstånd i en bil. Vid ett extrainsatt samverkansmöte under torsdag 4 februari beslutades att alla 15 kommuner kommer att följa Region Västerbottens rekommendation. Beslutet innebär att länets kommuner succesivt och senast den 15 februari inför munskydd inom den kommunala färdtjänsten. Föraren rekommenderas att använda munskydd och erbjuder resenären ett munskydd vid avfärd.

Vidtagna åtgärder för minskad smittspridning

Efter veckans nya riktlinjer från regeringen, Folkhälsomyndigheten samt smittskydd på Region Västerbotten gäller följande i Robertsfors kommun.

 • Kommunkontoret är fortsatt stängt för alla obokade besök till och med 21 februari.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd för obokade besök. Ring 070–239 50 82 för att boka tid. Bilder på varor till salu läggs upp på Bruksams Facebook sida.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Sporthallar och simhall är öppna för föreningsdriven verksamhet. Detta gäller från och med 8 februari för barn- och unga födda 2002 och senare.
 • Både chaufför samt resenärer i kommunal färdtjänst ska bära munskydd som tillhandahålls av kommunen. Munskydd införs succesivt men ska finnas i alla bilar senast den 15 februari.
 • Dagcenters verksamhet är stängd till och med den 15 mars.
 • Uppehåll med lunchservering till äldre till och med den 15 mars.
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

 Aktuellt i länet

Den senaste månaden har Regionen sett en stabilisering av smittspridningen i länet. Dock ses en lätt ökning den senaste veckan främst i Skellefteåområdet och södra Lappland. Därför är det fortsatt viktigt att begränsa sitt umgänge till dem vi bor tillsammans med, resa på ett smittsäkert sätt, tvättar händerna ofta och alla som kan jobbar hemifrån.

Vaccinering

I länet har vaccineringen flutit på väldigt bra, mycket tack vare ett bra samarbete mellan Region Västerbotten, länets kommuner och hälsocentraler. Inom kort kommer vaccination av de som har hemtjänst och personal att börja vaccineras. Alla äldre som ingår i fas 2 kommer att få ett brev från Region Västerbotten med information om hur, var och när man kan boka tid för vaccination. De äldsta prioriteras först. Bokning kommer att kunna göras via telefon samt via 1177 vårdguiden. Målet är att alla invånare över 18 år ska kunna erbjudas vaccin innan den 30 juni.
Information om vaccinering hos 1177 Västerbotten
Frågor och svar om vaccin hos Krisinformation.se

Torsdag den 4 februari meddelade regeringen att en målsättning är att alla som vaccinerats ska ha ett digitalt vaccinationsintyg till sommaren. Vaccinationsintyg kan komma att krävas av vissa länder vid inresa, eller vid andra sammanhang, exempelvis kultur- och idrottsevenemang.

 Inresande från andra länder

För att förhindra att ytterligare virusvarianter kommer in i Sverige har Folkhälsomyndigheten föreslagit att alla som reser in i landet ska provtas vid ankomst i Sverige, därefter inte vara i kontakt med andra och på dag fem provtas en andra gång. Detta gäller alla inresande från andra länder, vilket land du än reser ifrån. Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/forslag-om-negativt-covid-19-test-for-inresa-till-sverige/

Nationella råd och rekommendationer

Fortsätt att följa de nationella råd och rekommendationer som gäller tills vidare, alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts-och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det gäller både inom-och utomhus för barn och unga (födda 2002 och senare).
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden -följ besöksrutiner.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som rest utomlands att testa sig vid hemkomst och igen fem dagar senare. Undvik kontakter med andra en vecka efter hemkomst.

 

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.