Coronainformation v. 6

i Category: Covid-19 | 4 min läsning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Coronarapportering i länet Uppdaterad: 2020-02-11 (Förra veckans siffror inom parentes) https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/ Bekräftad covid-19: 11 830 (10 870) Vårdas på sjukhus och har covid-19: 37 (21) Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 9 (6) Avlidna: 123 (119) Antal smittade i Robertsfors kommun: 147 (146) Vaccinering Se vaccinationsstatistik hos Folkhälsomyndighetens sida med data om vaccinationer covid-19. (Siffrorna hos FHM uppdaterades 2021-02-11 men har en viss eftersläpning.) Vaccinerade med dos 1 i länet: 9 432 (7 591) Vaccinerade med dos 2 i länet: 1 078 (250) Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 273 (169) Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 72 (0)

Aktuellt i Robertsfors kommun

De två anställda inom samhällsbyggnadskontorets verksamhet som bekräftats smittade med covid-19 har denna vecka varit friska och åter i arbete. Dock har de extra försiktighetsåtgärder som vidtagits på arbetsplatsen fortsatt att gälla även under denna vecka. Ingen konstaterad smitta inom någon av kommunens övriga verksamheter. Fortsatt låg smittspridning hos Robertsfors kommuninvånare, men det är extra viktigt att vi alla följer de särskilda rekommendationer som gäller i Västerbotten (se nedan) från och med i tisdags då ökningen av antalet smittade i länet dubblerades förra veckan. Extra viktigt att undvika att göra onödiga resor både inom och utanför länet för att bromsa smittspridningen. Vaccinering Vaccineringen i kommunen har flutit på bra och gått enligt planerna. Alla särskilda boenden har fått dos 1 och vaccinering med dos 2 pågår. Verksamheter i Robertsfors kommun som påverkas av pandemin:

 • Kommunkontoret är fortsatt stängt för alla obokade besök till och med 21 februari.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd för obokade besök. Ring 070–239 50 82 för att boka tid. Bilder på varor till salu läggs upp på Bruksams Facebook sida.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Sporthallar och simhall är öppna för föreningsdriven verksamhet. Detta gäller från och med 8 februari för barn- och unga födda 2002 och senare.
 • Både chaufför samt resenärer i kommunal färdtjänst ska bära munskydd som tillhandahålls av kommunen. Munskydd införs succesivt men ska finnas i alla bilar senast den 15 februari.
 • Dagcenters verksamhet är stängd till och med den 15 mars.
 • Uppehåll med lunchservering till äldre till och med den 15 mars.
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

Aktuellt i länet

Den senaste veckan har det varit en kraftig ökning av antalet fall inom länet och läget är allvarligt. Smittspårningen visar att de flesta fall smittats på arbetsplatser, inom familjen och sociala privata sammanhang. Ökningen är som störst i Skellefteå (tydlig koppling till Northvolt) och Lycksele (de flesta fall kopplade till högstadie- och gymnasieskola). Inom länet, framförallt i Skellefteå, har man även sett ett ökat antal fall av den brittiska virusvarianten. Lycksele – På en skola har 35 elever och 7 från personalen konstaterats smittade. På en annan skola får årskurs 1 distansundervisning denna vecka på grund av att 6 personer från personalen konstaterats smittade. Den ökande smittspridningen har ökat trycket på IVA i Skellefteå och Lycksele. Med anledning av detta har sjukvårdsledningen vid NUS i Umeå beslutat att åter gå upp i förstärkningsläge samt att öppna covid-IVA (IVA2). På grund av den accelererande smittspridningen i Västerbotten har Region Västerbotten i samråd med Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer för länet. Rekommendationerna gäller från och med den 9 februari till den 28 februari 2021

 •  res inte – varken inom eller utanför länet.
 •  verksamheter med ett pågående utbrott (i nuläget Northvolt) bör undvika att vistas ute i samhället – detta gäller även personer som bor med anställda i verksamheten.
 •  Huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolorna i Skellefteå kommun uppmanas att övergå till fjärr- och distansundervisning.

Läs råden i sin helhet på 1177. Vaccinering Tidsplanen för vaccineringen i Västerbotten har reviderats under denna vecka bland annat på grund av förseningar i vaccinleveranser och förändringar i prioriteringsgrupper. Information om tidsplan för vaccinering hos 1177 Västerbotten Frågor och svar om vaccin hos Krisinformation.se Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu. Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun Källa: Folkhälsomyndigheten Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.