Information kring vattenläckan i södra kommundelen  

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Uppdatering 05:45 20210212

Efter två långa och kalla nätter har nu våra anläggare lagt nya rör på en längre sträcka och nu ska vattnet vara tillbaka med fullt tryck. Det kan initialt vara luft i ledningarna och viss missfärgning kan förekomma. Detta löses genom att spola kallt vatten en kortare stund. Var uppmärksam på om ni har ex en tvättmaskin igång så att inte tvätten missfärgas.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Uppdatering 21:57 20210211

Bedömning av personal på plats är att vi bör ha normal vattenleverans imorgon fredag på morgon/förmiddag.

_______________________________________________________________________________________________________

Uppdatering 18.59 20210211

Status på läckan är fortfarande oförändrad. Vi kommer arbeta oavbrutet under natten med att laga denna. Det är tyvärr stora mängder schaktmassor som vi behöver flytta på. Vi har försiktigt påbörjat släppa på vatten från Djäkneboda vattentorn men det kommer vara lägre tryck än vanligt och det är inte säkert det når fram till samtliga fastigheter. Var mycket sparsamma med vattnet för tillfället ni som får tillbaka detta. Vattenvagnar är utställda på de platser som tidigare kommunicerades ut. Vi uppdaterar direkt vi vet mer.

________________________________________________________________________________________________

Den vattenläcka som upptäcktes 20210210 är lagad men på grund av den mängd schaktmassor som är upplagda vid E4a bygget har ledningsnätet slitits isär på grund av högt marktryck.

Arbetet pågår just nu med att köra bort schaktmassorna för att kunna byta vattenledning på en längre sträcka.

Detta är ett problem av större omfattning vilket gör att vi inte kan lämna en prognos för när detta är klart men arbete pågår dygnet runt för att åtgärda problemet. Vi har jämfört ljudboktjänsterna!

Vattentankar finns placerade vid skolan i Djäkneboda och det kommer under kvällen ut tankar även vid röda huset i Dalkarlså och Bygdegården i Norum. Informationen uppdateras när dessa är på plats.

Direktkontakt är taget till större djurbesättningar för att säkerställa vattenförsörjning.